Obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r.

1. Informacje ogólne

 1. Prezentowana Polityka prywatności przedstawia zasady pozyskiwania i wykorzystywania przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy informacji, w tym danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://zone.gov.pl/.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego pod adresem https://zone.gov.pl/regulamin-serwisu/ (zwanego dalej: „Regulaminem”).
 3. Definicje użyte w Regulaminie mają zastosowanie do Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

 

2. Informacje o administratorze danych osobowych

 1. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa, NIP 5250009312, REGON 000132629, (zwany dalej: „Instytutem Łączności”), jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rodo”).

 

3. Dane kontaktowe

 1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem wskazanym w § 2, drogą elektroniczną pod adresem info@itl.waw.pl lub telefonicznie pod numerem +48225128100.

 

4.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe, w których posiadanie weszliśmy w związku ze świadczeniem dla Państwa usług drogą elektroniczną, przetwarzane są:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rodo, w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas Umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną);
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rodo, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:
   1. Zapewnienie rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
   2. Zapobiegania oszustwom;
   3. Wewnętrznych celów administracyjnych;
   4. Dochodzenia roszczeń wynikających z łączącej nas Umowy;
   5. Analizowania danych.
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo, w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to każdorazowo stosowną zgodę.

 

5. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

 1. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego Serwisu internetowego wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a także umożliwienia Państwu jego użytkowania. W szczególności obsługi świadczonych dla Państwa usług, usprawniania Serwisu oraz spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Ponadto opracowywania statystyk i dokonywania badań analitycznych za pomocą narzędzi Google Analytics. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywność w Serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia, z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień oprogramowania.
 2. Gdy odwiedzają Państwo nasz Serwis internetowy wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasz Serwis internetowy wysyła te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki składają się z ciągów znaków będących zakodowanymi informacjami m.in. na temat aktywności na naszych stronach internetowych. Służą nam do ułatwiania Państwu korzystania z Serwisu internetowego. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji, dzięki czemu nie muszą Państwo logować się ponownie na podstronach. Ponadto, zapamiętywania ustawień takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych Państwu ankiet lub reklam. A także, pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis internetowy, co umożliwia jego stałe ulepszanie. Pliki cookies wykorzystywać możemy również w celach marketingowych.
 3. W urządzeniach, z których Państwo korzystacie zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, w szczególności spółek Google i Facebook, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie internetowym. Zasady wykorzystywania przez te podmioty plików cookies, znajdą Państwo na ich stronach internetowych. Przykładowo, w przypadku Google, to strona https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 4. W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia, z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę (w trybie art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego) na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszego Serwisu internetowego, jak również od podmiotów, których wtyczki zostały zamieszczone w naszym Serwisie internetowym. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego Serwisu.
 5. Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer, zmian w zakresie plików cookies (wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies) mogą Państwo dokonać w następujący sposób: wybierając “Narzędzia | Opcje internetowe | Prywatność | Zaawansowane | Zablokuj pliki cookie”. Mogą Państwo również usunąć pliki cookies pochodzące z naszego Serwisu, poprzez wybór “Narzędzia | Opcje internetowe | Ogólne | Usuń pliki cookie”.
 6. Korzystamy z trackingu Google Analytics do śledzenia stopnia korzystania z usługi.
 7. Korzystamy zarówno z własnych plików cookie, jak i plików cookie firm zewnętrznych do informowania, optymalizacji oraz wyświetlania reklam na podstawie historii odwiedzin użytkowników w Serwisie. Robią to także podmioty, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie. Mogą Państwo całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki.
 8. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako użytkownik, osoby zainteresowane naszą usługą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług lub produktów, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.
 9. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej, wpisując go w formularzach dostępnych w naszych Serwisach internetowych w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, wykorzystujemy je do przedstawienia Państwu oferty. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.

 

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych

 1. Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
  1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
   1. podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
   2. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;
   3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
   4. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne.
  2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.:
   1. operatorom pocztowym;
   2. bankom i instytucjom płatniczym;
   3. naszym partnerom.
 3. Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.
 4. Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.

 

7. Informacje o możliwości przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych

 1. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

 

8. Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas Umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

 

9. Uprawnienia

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z nami, w wygodnej dla Państwa formie. Wówczas, w zależności od treści Państwa wniosku:
  1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do nich, jak również możemy dostarczyć Państwu kopię danych podlegających przetwarzaniu;
  2. Dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
  3. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
   1. usunięcia danych osobowych;
   2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   3. przenoszenia danych osobowych;
   4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 3. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszenia będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy.
 4. Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.

 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych osobowych

 1. Wprowadziliśmy w Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych;
 2. Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo powstającymi zagrożeniami;
 3. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy działający z upoważnienia administratora.

 

12. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 1 marca 2019 r.
 2. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym Serwisie internetowym, pod adresem https://zone.gov.pl/polityka-prywatnosci/